Gabinet

Celem i podstawą pracy w CENTRUM TERAPII BÓLU jest spojrzenie na jedność ciała człowieka.

Skupieniu uwagi na odnalezieniu zdrowia, poprzez odnalezienie i likwidację barier, które utrudniają powrót do równowagi. Podstawowym warunkiem sprzyjającym zdrowieniu jest stworzenie odpowiednich warunków umożliwiających powrót do zdrowia.

Gabinet